Mobil: +45 2098 6706 | 2800 Kgs Lyngby
Clairvoyance

Clairvoyance kommer af fransk og betyder klarsyn. Det dækker over tre stærkt udvidede sanser : klarsyn, klarhørelse og klarfølelse.

Ved hjælp af én eller flere af disse sanser, kan den clairvoyante opfange og aflæse de energier, andre mennesker indeholder/udsender. Det kan være de energier, der løber i og omkring mennesker, men det kan også være energier tilknyttet ting ( smykker, fotos, bygninger mm), og det kan være energier fra afdøde.

Den clairvoyante får sine beskeder fra den åndelige verden og bestemmer altså ikke selv, hvad indholdet af clairvoyancen er. Men oftest tager beskederne udgangspunkt i, hvor klienten står her og nu. Som regel kommer man omkring emner som personlighed og udvikling, arbejde, økonomi, personlige relationer, problemstillinger, tvivlsspørgsmål og andet

En konsultation hos en clairvoyant kaldes en sitting, og den skal betragtes som rådgivning. Jeg kan ikke give dig en facitliste over dine livsopgaver, men jeg kan vise dig dine muligheder. Og så er det op til dig selv, hvordan du vil bruge dem.